Regulamin i polityka prywatności

Przykładamy szczególną wagę do ochrony powierzonych nam danych osobowych. W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO został stworzony zbiór zasad tworzący politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Świat Ogrodzeń Rynkiewicz Szulc sp. jawna z siedzibą przy ul. Przędzelnianej 25, 15-688 Białystok, o numerze NIP: 545-000-20-07 REGON: 050077009.

Cel serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Naszej Firmy w zakresie między innymi:

  • Przedmiotu działalności;
  • Oferowanych usług;
  • Informacji związanych z zakresem świadczonych usług;
  • Kontaktu.

Prawa autorskie

Zawartość strony jest własnością firmy, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Informacje

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie gwarantujemy ich aktualizacji.
W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii lub stwierdzeń zamieszczonych na stronie internetowej.
Informacje zawarte na stronie internetowej oraz stronach z nią powiązanych mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
Informacje zaprezentowane na tej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Nasza Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

Dane osobowe

Nasza Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez naszą firmę.
Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
Nasza Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad prosimy przesyłać na adres mailowy info@ogrodzeniabialystok.com

Pliki Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Dodatkowe informacje

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z treścią regulaminu jest niezbędna.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.
Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.